Terjadinya fotosintesis batang pada xylem atau floem?

Soal Dari

Terjadinya fotosintesis batang pada xylem atau floem?
 Jawaban Yang Tepat Adalah


Floem . kayaknya i/tu/
Semoga Membantu : https://bayviewpublishing.net

✅BAJA JUGA:  salah satu akar dari x2-9x+(7r-1)=0 adalah tiga kurangnya dari dua kali akar yang lain . tentukan nilai r !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *