Daerah pegunungan mempunyai suhu lebih rendah daripada daerah dataran rendah sehingga hanya tanaman-tanaman tertentu yang dapat tumbuh di daerah tersebut. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah konsep

Daerah pegunungan mempunyai suhu lebih rendah daripada daerah dataran rendah sehingga hanya tanaman-tanaman tertentu yang dapat tumbuh di daerah tersebut. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah konsep

A. lokasi
B. nilai kegunaan
C. Aglomerasi
D. Diferensiasi area
E. Pola

✅BAJA JUGA:  Jelaskan pengertian persatuan indonesia

Jawban:

D. Diferensiasi area

Pembahasan:

Konsep diferensiasi area adalah konsep yang mengacu pada keunikan atau karakteristik yang khas di suatu wilayah. Berdasarkan penjelasan pada soal ini, wilayah pegunungan yang memiliki suhu lebih rendah daripada dataran rendah memiliki karakteristik wilayah yang berbeda yang dicirikan oleh jenis tanaman tertentu yang dapat tumbuh di kedua wilayah tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut

✅BAJA JUGA:  Tolong dong buatin puisi terdiri 3 bait dengan 4 baris. Makasih :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *