Berapa hasil dari,

Soal Dari

Berapa hasil dari 
 Jawaban Yang Tepat Adalah

Semoga Membantu : https://bayviewpublishing.net

✅BAJA JUGA:  Pada himpunan-himpunan berikut manakah yang merupakan himpunan yang sama?, a. A = {a, b, c}, b. B = {b, e, c,a}, c. C = {a, d, u, k}, d. D = {a, m, u, k}, e. E {r, o, d, a}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *