Apa yang kamu ketahui tentang ikhlas

Pertanyaan:

Apa yang kamu ketahui tentang ikhlas, jelaskan

Jawaban:

Ikhlas adalah sikap rela menerima sesuatu tanpa ada rasa menyesal.

✅BAJA JUGA:  1.2 kubus masing - masing berbahan besi dan kayu berukuran sama mempunyai luas permukaan 40 cm2 diletakkan di atas lantai. jika kubus 1 beratnya 100 N dan kubus 2 beratnya 80 N. kubus mana yang memberikan tekanaan lebih besar pada lantai 2. sebuah truk mempunyai 8 roda memuat 2,5 ton muatan dan akan melintasi jembatan. luas permukaan bidang sentuh roda dengan permukaan jalan seluruhnya 400cm2.berapakah tekanan yang dialami setiap ban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *