Sebanyak249,5gramkristalCuSO4.xH2O dipanaskansehinggamenghasilkan159,5gram CuSO4,menurutreaksi: CuSO4.xH2O(s) f0e0CuSO4(s)+ H2O(g), Rumussenyawakristaltersebutadalah….(Ar Cu=63,5;S=32;O=16;H=1)

Sebanyak  249,5  gram  kristal  CuSO4.xH2O dipanaskan sehingga menghasilkan 159,5 gram CuSO4,menurut reaksi: CuSO4.xH2O(s)  CuSO4(s)+ H2O(g)Rumus senyawa kristal tersebut adalah …. (Ar Cu=63,5; S=32; O=16; H=1) 

Jawaban:

CuSO4xH2O —–> CuSO4 + xH2O
249,5 gr                 159,5        90 gr

✅BAJA JUGA:  A log 2 + b log 3 + c log 5 + d log 7 + e log 9 + f log 11 = 2013, a+b+c+d+e+f =...,

90 : mr H2O = 90 : 18 = 5

maka rumus senyawa kristal
CuSO4.5H2O
Semoga Membantu : https://bayviewpublishing.net

Leave a Reply

Your email address will not be published.