Antara H2SO4 1 M dan H3PO4 1 M manakahyang mempunyai daya hantar lebih baik? berikan alasannya!

Soal:

Antara H2SO4 1 M dan H3PO4 1 M manakahyang mempunyai daya hantar lebih baik? berikan alasannya!
 Jawaban:


H2SO4 merupakan elektrolit kuat, sedangkan H3PO4 itu elektrolit lemah. Jd H2SO4 yg daya hantarnya lebih baik.Semoga Membantu : https://bayviewpublishing.net

✅BAJA JUGA:  Pelestarian sumber daya alam dilakukan untuk mengawetkan dan melestarikan alam. pelestarian sumber daya tanah secara mekanis dapat dilakukan dengan cara........, a. penggunaan sumber daya secara hemat, b. menyediakantempat pengolahan limbah, c. pembuatan sengkedan, d. penghijauan hutan

Leave a Reply

Your email address will not be published.