Bagaimanakah perkembangan kehidupan beragama pada masa praaksara, hidu-buddha, islam?

Soal:

Bagaimanakah perkembangan kehidupan beragama pada masa praaksara, hidu-buddha, islam?
 Jawaban:


Pada zaman praaksara kehidupan manusia berpindah-pindah
hindu buddha :menetap,dan mempunyai agama ,kerajaan 
islam : mempunyai moral dann menetap
🙂Semoga Membantu : https://bayviewpublishing.net

✅BAJA JUGA:  Sifat bahan kimia yang dapat merusak jaringan hidup disebut.....

Leave a Reply

Your email address will not be published.