Sebuah benda dengan massa 5 kg dikenai gaya F1=10N (ke kanan) F2=15N dan F3=25N (ke kiri), a. berapa percepatan yang dihasilkan ketiga gaya tersebut, b. ke mana arah benda akan bergerak

Soal:

Sebuah benda dengan massa 5 kg dikenai gaya F1=10N  (ke kanan) F2=15N  dan F3=25N (ke kiri)


a. berapa percepatan yang dihasilkan ketiga gaya tersebut
b. ke mana arah benda akan bergerak
 Jawaban:


Hukum II Newton 
a(percepatan)=F(gaya)/massa
Diketahui : a = ……?
                f : 10N  15N   25N  
                massa : 5 kg
jawab  : a. a = f/m 
                   = 10N / 5kg
                   = 2 m/s*
=15N / 5kg
=3 m/s*

✅BAJA JUGA:  Diketahui x adalah himpunan bilangan ganjil antara 20 dan 46,nyatakan x dengan :1)dengan kata kata 2).notasi pembentuk himpunan 3)dengan mendaftarkan anggota-anggotanya Tolong dijawabnya

=25N / 5kg
=5 m/s*

b.mengarah ke kiri
SEMOGA MEMBANTUSemoga Membantu : https://bayviewpublishing.net

Leave a Reply

Your email address will not be published.