Rumus suku ke-n dari barisan bilangan 1 , 1,2,4,8 adalah 2

Rumus suku ke-n dari barisan bilangan 1 , 1,2,4,8 adalah 2

Jawaban:

Deret Geometri
Un = ar^(n-1)           a= 1/2 dengan r = 2

U1 = 1/2                 rumus = a
U2 = 1/2 r^(2-1) = 1 rumus = ar^1
= 1/2 r = 1
= r = 2
U3 = 1/2 r^3-1 = 2   rumus = ar^2
= 1/2r^2 =2
= r^2 = 4
= r = 2
U4 = 1/2 r^4-1 = 4 rumus = ar^3
= r^3 = 8
= r =2
U5 = 1/2 r^5-1 = 8 rumus = ar^4
= r^4 = 16
= r = 2

✅BAJA JUGA:  Daerah pegunungan mempunyai suhu lebih rendah daripada daerah dataran rendah sehingga hanya tanaman-tanaman tertentu yang dapat tumbuh di daerah tersebut. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah konsep

Semoga Membantu : https://bayviewpublishing.net

Leave a Reply

Your email address will not be published.