Bahasa apa yang digunakan pada masa praaksara??????

Soal Dari

Bahasa apa yang digunakan pada masa praaksara??????
 Jawaban Yang Tepat Adalah


Zaman pra aksara di sebut juga zaman pra sejarah dan zaman nirlake. Kata Nirleka berasal dari kata “nir” artinya tidak ada, dan kata “leka” artinya tulisan adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa dimana catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Zaman prasejarah dapat dikatakan bermula pada saat terbentuknya alam semesta, namun digunakan untuk mengacu kepada masa dimana terdapat kehidupan dimuka bumi dan manusia mulai hidup. Zaman pra aksara atau zaman pra sejarah merupakan zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Manusia yang diperkirakan hidup pada masa pra aksara adalah manusia purba. Pada masa ini, sesorang dapat mengetahui sejarah serta kebudayaan manusia melalui tulisan. Satu-satunya sumber untuk mengetahui kehidupan manusia purba hanya melalui peninggalan-peninggalan mereka yang berupa fosil, alat-alat kehidupan dan fosil tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang hidup dan berkembang pada masa itu.Semoga Membantu : https://bayviewpublishing.net

✅BAJA JUGA:  Mengapa gempa bumi dapat menimbulkan tsunami

Leave a Reply

Your email address will not be published.