Apa yang dapat kita petik dari belajar tentang perkembangan kerajaan majapahit ?, mohon bantuannya ya … makasih ….

Soal Dari

Apa yang dapat kita petik dari belajar tentang perkembangan kerajaan majapahit ?


mohon bantuannya ya … makasih ….
 Jawaban Yang Tepat Adalah


Yang dapat kita petik adalah kegigihan gajah mada untuk mempersatukan nusnatara Semoga Membantu : https://bayviewpublishing.net

✅BAJA JUGA:  TOLONG, di sekolah kamu pasti berubungan dgn guru dan teman2mu.nah bagaimanakah hubungan guru dan murid-murid di kelas dapat terjalin ? jelaskan

Leave a Reply

Your email address will not be published.