Sebutkan tahapan pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol!

Soal Dari

Sebutkan tahapan pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol!
 Jawaban Yang Tepat Adalah


1. Tahap pertama     : perasaan senasib sepenanggungan
2. Tahap kedua        : kebangkitan nasional 1908
3. Tahap ketiga        : Sumpah Pemuda 1928
4. Tahap keempat    : Tahap kompromi dan bekerjasama dengan pemerintah Belanda
5. Tahap kelima       : Proklamasi Kemerdekaan RI 1945 Semoga Membantu : https://bayviewpublishing.net

✅BAJA JUGA:  1.Daerah asal fungsi kuadrat f(x)=-2x^2 + 4x + 3adalah himpunan A = {x | -2≤ x≤ 3, x∈R. Tentukan daerah hasil fungsi f !

Leave a Reply

Your email address will not be published.