Bentuk bentuk perbuatan yang dapat memupuk persatuan dan kesatuan

Bentuk bentuk perbuatan yang dapat memupuk persatuan dan kesatuan
 

-kerja sama
-gotong royong
-kerja bakti
-tolong menolong
-dll✅BAJA JUGA:  benda logam yang bermuatan listrik positif jika dihubungkan dengan tanah akan menjadi bermuatan apa , dan alasan ny apa? mohon bantuannya yh tmn :)

Leave a Reply

Your email address will not be published.