1. Bentuk bumi pepat di kedua kutubnya dan menggembung di daerah khatulistiwa. Hal ini diakibatkan dari…, a. revolusi bumi, b. rotasi bumi, c. gravitasi bumi, d. rotasi dan revolusi bumi, 2. Massa planet berpengaruh terhadap gaya gravitasi planet, karena gaya gravitasi planet…, a. sebanding dengan massa, b. berbanding terbalik dengan massa, c. sebanding dengan kuadrat massa, d.berbanding terbalik dengan kuadrat massa, *tolong jelaskan sebabnya*

Soal Dari

1. Bentuk bumi pepat di kedua kutubnya dan menggembung di daerah khatulistiwa. Hal ini diakibatkan dari…


a. revolusi bumi
b. rotasi bumi
c. gravitasi bumi
d. rotasi dan revolusi bumi

2. Massa planet berpengaruh terhadap gaya gravitasi planet, karena gaya gravitasi planet…
a. sebanding dengan massa
b. berbanding terbalik dengan massa
c. sebanding dengan kuadrat massa
d.berbanding terbalik dengan kuadrat massa

✅BAJA JUGA:  Daerah pegunungan mempunyai suhu lebih rendah daripada daerah dataran rendah sehingga hanya tanaman-tanaman tertentu yang dapat tumbuh di daerah tersebut. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah konsep

*tolong jelaskan sebabnya*
 Jawaban Yang Tepat Adalah


1. REVOLUSI DAN ROTASI BUMI

2. BERBANDING TERBALIK DENGAN MASSA
Semoga Membantu : https://bayviewpublishing.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *